Themaboekje: Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?

Een kind met een ongeneeslijke ziekte heeft niet alleen een grote impact op het zieke kind, maar ook op de rest van het gezin, de familie, de vrienden en de klasgenoten. Het themaboekje van Pal voor u ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?’ bereidt je voor op wat er op je afkomt.

Op welke hulp en ondersteuning kan het gezin rekenen als een kind ongeneeslijk ziek? Hoe ga je er als ouders en boer of zus mee om? Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Welke pijnbestrijding is er? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het themaboekje over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin.

“Ik wist al dat het foute boel was. Ik hoorde mijn moeder soms huilen en mijn vader ging niet meer naar zijn werk”

 -Jorn (16)

Het themaboekje Wat als je kind ongeneeslijk ziek is? is tot stand gekomen in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Themaboekje ontvangen? 

In Nederland zijn ruim 60 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. De netwerken verspreiden de wilsverklaring in de regio, o.a. via ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, hospices, bibliotheken en regionale bijeenkomsten. Raadpleeg het netwerk in jouw regio voor meer informatie. Met de zorgzoeker van Palliaweb.nl kun je het netwerk in jouw regio vinden. Voer je woonplaats of postcode in en het netwerk in je regio verschijnt.

Webwinkel

Wil je het themaboekje tegen betaling thuis ontvangen, dan kun je het bestellen via de webwinkel van Metzorgleven.nl.

De themaboekjes van Pal voor u

In de themaboekjes van Pal voor u worden veelvoorkomende onderwerpen over palliatieve zorg en de laatste levensfase nader belicht. Inmiddels zijn verschenen:

De Pal voor u-themaboekjes en andere uitgaven zijn hier verkrijgbaar.