Privacy

Je gegevens zijn veilig bij Uitgeverij Zezz.
Palvooru.nl is een website van Uitgeverij Zezz. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt. Uitgeverij Zezz gaat dan ook vertrouwelijk met je persoonlijke gegevens om. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling via uitgeverijzezz.nl/webwinkel en het verzenden van de nieuwsbrieven van Uitgeverij Zezz en Pal voor u. Uitgeverij Zezz verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, die niet bij de bestelling of inschrijving betrokken zijn.

Waarvoor gebruiken we je persoonlijke gegevens?
• Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, e-mailadres, adresgegevens en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Bij het plaatsen van een bestelling krijg je de mogelijkheid om lid te worden van onze maandelijkse nieuwsbrieven.
• Lid worden van de nieuwsbrief is ook mogelijk via het aanmeldformulier in het rechter kader op de uitgeverijzezz.nl en palvooru.nl.
• Wil je je uitschrijven? Dan kan dat via de link in de nieuwsbrieven of via deze formulieren: uitschrijven nieuwsbrief Pal voor u en uitschrijven nieuwsbrief Uitgeverij Zezz.
• Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Uitgeverij Zezz van je heeft, je gegevens wil wijzigen of deze geheel wil laten verwijderen, dan kun je contact opnemen middels het contactformulier of info@uitgeverijzezz.nl. We zullen zo snel mogelijk je verzoek verwerken en je hiervan op de hoogte stellen.

Klachten
Wij doen ons uiterste best om klachten over producten of service te voorkomen. Mocht je toch een klacht hebben, dan worden we hier graag van op de hoogte gesteld, via webwinkel@uitgeverijzezz.nl. Dit stelt ons in de gelegenheid om onze producten en service nog verder te verbeteren. We doen ons best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Bedrijfsgegevens
Dr Jan Berendsstraat 8
6512 HB Nijmegen
T 024 – 711 42 49

Uitgeverij Zezz bv
KVK 65105591
BTW 85 59 82 007 B01
Iban: NL 59 SNSB 07058993 30