Themaboekje: Wat als je meer intimiteit wenst?

Ziekenhuisbezoeken, behandelingen, leven tussen hoop en vrees… Intimiteit en seksualiteit zijn niet de eerste zaken waar je aan denkt, als je geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte. Toch hoort intimiteit bij de relatie.  Het zorgt voorgeborgenheid, plezier en troost en draagt bij aan minder eenzaamheid. Daarom is het Pal voor u-themaboekje Wat als je meer […]

Themaboekje: Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?

Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is? is het Pal voor u-themaboekje over mantelzorg voor mensen in de laatste levensfase. In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mensen gemiddeld 25 uur per week voor iemand in de palliatieve fase, die begint zodra duidelijk wordt dat de ziekte ongeneeslijk is en iemand niet meer beter […]

Themaboekje: Wat als het einde nabij is?

Waken is een bijzondere en vaak ook een emotionele gebeurtenis. ‘Wat als het einde nabij is? Themaboekje over waken rond het sterfbed’ beschrijft de waarde van waken, hoe je de waaktijd kunt invullen en wat er gebeurt in de laatste dagen en uren. 

Themaboekje: Wat als je je leven verliest?

‘Wat als je je leven verliest?’ is een verhelderend themaboekje van Pal voor u over keuzes maken in de laatste levensfase. Hierin komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Themaboekje: Wat kun je doen als je pijn hebt?

Het themaboekje van Pal voor u ‘Wat kun je doen als je pijn hebt?’ gaat over pijn en pijnbehandeling in de palliatieve zorg. Een boekje vol informatie over verschillende vormen van pijn en de behandeling van pijn. 

Themaboekje: Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?

Een kind met een ongeneeslijke ziekte heeft niet alleen een grote impact op het zieke kind, maar ook op de rest van het gezin, de familie, de vrienden en de klasgenoten. Hoe bereid je een kind voor op wat komen gaat en op welke hulp en ondersteuning kun je rekenen? Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting PAL.