Pal voor u: informatie over palliatieve zorg

Al ruim 10 jaar informeert Pal voor u over zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek-zijn. Ook wel palliatieve zorg genoemd. Als je weet dat je niet meer beter wordt, betekent dat niet dat er geen zorg meer voor je is. Palliatieve zorg biedt vele mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jouw kwaliteit van leven ook […]

Landelijk platform over palliatieve zorg

Als je ongeneeslijk ziek bent, krijg je palliatieve zorg. Deze zorg helpt je het leven draaglijker en comfortabeler te maken. Voor veel patiënten en naasten is palliatieve zorg een nieuw terrein. Er zijn vaak veel vragen over de zorg en behandeling. Pal voor u geeft voorlichting over palliatieve zorg via Pal voor u – magazine, […]