Themaboekje: Wat als je je leven verliest?

‘Wat als je je leven verliest?’ is een verhelderend themaboekje van Pal voor u over keuzes maken in de laatste levensfase. Hierin komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Dit themaboekje van Pal voor u gaat over keuzes maken in de laatste levensfase. Palliatieve sedatie en euthanasie worden deze vormen van levenseinde het meest besproken in de media.De realiteit leert echter dat voor de overgrote meerderheid sterven een ‘gewoon’, natuurlijk proces dat eventueel verlicht of bespoedigd kan worden.

In het Pal voor u-themaboekje Wat als je je leven verliest? komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten. Daarnaast wordt de rol van de huis- en verpleegarts bij het sterfproces belicht en staan er praktische tips voor naasten in, gericht op het verlichten van het sterfproces.

“Tijdens de euthanasie heb ik naast mijn vader gezeten en zijn hand vastgehouden. Ik twijfel er niet aan dat hij vredig is gestorven.”

– Vincent

Themaboekje ontvangen? 

In Nederland zijn ruim 60 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. De netwerken verspreiden de wilsverklaring in de regio, o.a. via ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, hospices, bibliotheken en regionale bijeenkomsten. Raadpleeg het netwerk in jouw regio voor meer informatie. Met de zorgzoeker van Palliaweb.nl kun je het netwerk in jouw regio vinden. Voer je woonplaats of postcode in en het netwerk in je regio verschijnt.

Webwinkel

Wil je het themaboekje tegen betaling thuis ontvangen, dan kun je het bestellen via de webwinkel van Metzorgleven.nl.

De themaboekjes van Pal voor u

In de themaboekjes van Pal voor u worden veelvoorkomende onderwerpen over palliatieve zorg en de laatste levensfase nader belicht. Inmiddels zijn verschenen:

De Pal voor u-themaboekjes en andere uitgaven zijn hier verkrijgbaar.