Themaboekje: Wat als je je leven verliest?

Wat als je je leven verliest? is een verhelderend boekje over keuzes maken in de laatste levensfase komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Dit themaboekje van Pal voor u gaat over keuzes maken in de laatste levensfase. Palliatieve sedatie en euthanasie worden deze vormen van levenseinde het meest besproken in de media.De realiteit leert echter dat voor de overgrote meerderheid sterven een ‘gewoon’, natuurlijk proces dat eventueel verlicht of bespoedigd kan worden.

In het Pal voor u-themaboekje Wat als je je leven verliest? komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten. Daarnaast wordt de rol van de huis- en verpleegarts bij het sterfproces belicht en staan er praktische tips voor naasten in, gericht op het verlichten van het sterfproces.

Themaboekjes Pal voor u

Wat als je je leven verliest? is een van de Pal voor u-uitgaven in de reeks themaboekjes. Andere themaboekjes zijn:

Wil je regelmatig informatie over omgaan met ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg ontvangen, schrijf je dan hier in voor de Pal voor u-nieuwsbrief 

Over Pal voor u

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten via magazines(thema)boekjesfacebook, twitter en deze website. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen.