Themaboekje: Wat als je je leven verliest?

‘Wat als je je leven verliest?’ is een verhelderend themaboekje van Pal voor u over keuzes maken in de laatste levensfase. Hierin komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Dit themaboekje van Pal voor u gaat over keuzes maken in de laatste levensfase. Palliatieve sedatie en euthanasie worden deze vormen van levenseinde het meest besproken in de media.De realiteit leert echter dat voor de overgrote meerderheid sterven een ‘gewoon’, natuurlijk proces dat eventueel verlicht of bespoedigd kan worden.

In het Pal voor u-themaboekje Wat als je je leven verliest? komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten. Daarnaast wordt de rol van de huis- en verpleegarts bij het sterfproces belicht en staan er praktische tips voor naasten in, gericht op het verlichten van het sterfproces.

“Tijdens de euthanasie heb ik naast mijn vader gezeten en zijn hand vastgehouden. Ik twijfel er niet aan dat hij vredig is gestorven.”

– Vincent

De themaboekjes van Pal voor u

In de themaboekjes van Pal voor u worden veelvoorkomende onderwerpen over palliatieve zorg en de laatste levensfase nader belicht. Inmiddels zijn verschenen:

Over Pal voor u

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten via magazines, (thema)boekjesfacebook, twitter en deze website. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen. 

De Pal voor u-themaboekjes en andere uitgaven zijn hier verkrijgbaar.