Themaboekje: Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?

Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is? is het Pal voor u-themaboekje over mantelzorg voor mensen in de laatste levensfase. In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mensen gemiddeld 25 uur per week voor iemand in de palliatieve fase, die begint zodra duidelijk wordt dat de ziekte ongeneeslijk is en iemand niet meer beter kan worden.

Als je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt, krijgt jouw zorg een extra lading. Niet alleen wordt de zorg en ondersteuning zwaarder, je wordt ook bijna voortdurend geconfronteerd met afscheid nemen van elkaar. Wat is er allemaal te doen? Wat heb je nodig? Hoe hou je het vol? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in dit themaboekje, inclusief handige tips en nuttige adressen.

Themaboekje ontvangen? 

In Nederland zijn ruim 60 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. De netwerken verspreiden de wilsverklaring in de regio, o.a. via ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, hospices, bibliotheken en regionale bijeenkomsten. Raadpleeg het netwerk in jouw regio voor meer informatie. Met de zorgzoeker van Palliaweb.nl kun je het netwerk in jouw regio vinden. Voer je woonplaats of postcode in en het netwerk in je regio verschijnt.

Webwinkel

Wil je het themaboekje tegen betaling thuis ontvangen, dan kun je het bestellen via de webwinkel van Metzorgleven.nl

Reeds verschenen themaboekjes
Wat als je je leven verliest? Over keuzes maken in de laatste levensfase
Wat als het einde nabij is? Over waken rond het sterfbed
Wat kun je doen als je pijn hebt? Over pijn en pijnbehandeling in de palliatieve zorg
Wat als je kind ongeneeslijk ziek is? Over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin
Wat als je meer intimiteit wenst? Over intimiteit en seksualiteit bij een levensbedreigende ziekte

De Pal voor u-themaboekjes en andere uitgaven zijn hier verkrijgbaar.