Verdiepingsdag schrijven voor zorgwerkers, 10:00-15:30 – Den Dolder

Een dag schrijven over jouw drijfveren en de thema’s lijden en sterven

Omschrijving van evenement:
o Wat heeft jou bewogen om dit (vrijwilligers)werk te kiezen?
o Hoe ga jij om met het eigen lijden en sterven en dat van een ander?
o Wat leer je van werken met mensen die hun laatste levensfase doormaken?
Een dag schrijven over jouw drijfveren en de thema’s lijden en sterven

Jij werkt niet zomaar in de (palliatieve) zorg, hier zit een gedachte, een gevoel, een wens achter: jij wilt er zijn voor degene die zijn laatste levensfase doormaakt en alles doen om hem/haar te (onder)steunen tijdens dit wezenlijke proces. Hierbij doe je veel intense ervaringen op, die soms om een pas op de plaats vragen.

Deze verdiepingsdag nodigt uit tot vertragen, tot het contact maken met de eigen drijfveren. Tot weer of nog beter weten waar het je om te doen is. Ook al is het niet altijd makkelijk en kun je jezelf tegenkomen in dit mensenwerk waarin het mens-zijn en juist het LEVEN centraal staat. Het kan zoveel helderheid en voldoening geven als je al die bijzondere gebeurtenissen uit je werk de ruimte geeft op papier. Wees welkom daarom voor deze pas op de plaats, dit papieren monument.

Het accent ligt deze dag op…
Het accent zal deze dag liggen op de eigen houding tegenover lijden en sterven: wie en wat kom je hierin tegen? Door je bewust te zijn van wat er in jou speelt, kun je beter onderscheiden wat de mensen om je heen communiceren en nodig hebben.
Door korte, voorvalgerichte en speelse schrijfoefeningen komen herinneringen, gebeurtenissen en verhalen gemakkelijk op papier. Schrijfervaring is niet nodig.

Wat neem je mee naar huis?
o Diepere verbinding met de eigen drijfveren voor de zorg die jij geeft;
o Reflectie op eigen houding omtrent lijden en sterven;
o Hernieuwde zin en inspiratie voor eigen processen en je werk;
o Voldoening en creatief plezier!
Geïnspireerd op Hoe overleef ik mijn dood? Een boek over lijden

Datum: 29 maart 2019
Tijd: 10:00-15:30
Locatie: Het Bezinningshuis, Vijverhof, Bedrijfsgebouw links, Den Dolder
Deelname (kosten, aanmelden, etc.): 75 euro. Aanmelden bij Korine van Veldhuijsen via info@korinevanveldhuijsen.nl of: 06-498 949 22
Reisbagage: pen en papier/schrift, lunch