Café Doodgewoon, 19:30-21:30 – Roosendaal

Thema: Multiculturele aspecten in de palliatieve fase

Op donderdag 25 januari zal Café Doodgewoon West-Brabant in het teken staan  van multiculturele aspecten in de palliatieve fase. De avond wordt begeleid door Mehmet Uygun. Steeds meer mensen met behoefte aan zorg hebben een allochtone achtergrond. Niet-westerse senioren vormen een groot deel van de zorgbehoevenden. In Nederland wonen bijna vier miljoen allochtonen, dat is 24 procent van de totale bevolking. De multiculturele samenleving stelt nieuwe eisen aan de zorgverleners.

Wanneer ben je eigenlijk een allochtoon? Het woord allochtoon betekent letterlijk “van een andere aarde/gebied”. Een persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren wordt volgens het CBS allochtoon genoemd. Wie zelf in het buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, behoort tot de tweede generatie. Zorgorganisaties hebben steeds meer te maken met een divers samengesteld cliëntenbestand: verschillend in levensbeschouwing, culturele achtergrond, opvoeding, religie, milieu en opleiding. Deze diversiteit zal direct van invloed zijn op de wensen en behoeften qua zorgverlening.

Deze avond komen de verschillen en knelpunten in ziektebenadering aan de orde, verschillen in religie en de diverse culturele waarden en normen. Naast een taalprobleem kan het in een aantal culturen een dilemma zijn om over de (terminale) ziekte, prognose en het ziekteverloop te praten. Lang niet iedereen wil openlijk en rechtstreeks over de ziekte en de naderende dood spreken. In het land van herkomst is het vaak juist belangrijk om de zieke bij het alledaagse leven te betrekken en hoop te geven.

Meer informatie? Ga dan naar de website van Doodgewoon West-Brabant.

Datum: Donderdag 25 januari 2018, tijd: 19.30 – 21.30 uur
De zaal is open vanaf 19.00 uur
Locatie: De Binnentuin van TWB, Belder 2-4, 4704 RK in Roosendaal

De entree is vrij. Na afloop is er ruimte en tijd om onder het genot van een drankje na te praten.
Aanmelden mág, maar hoeft niet, via: cafe@doodgewoonwestbrabant.nl