Café Doodgewoon, 19:30-21:00 – Apeldoorn

Thema: Palliatieve zorg thuis

Mensen hebben een sterke voorkeur om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Daar kan verpleging en verzorging geboden worden. Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen ook begeleiding bieden als er (nog) geen thuiszorg nodig is. Naast ondersteuning door beroepskrachten kan er ook een beroep gedaan worden op speciaal opgeleide vrijwilligers. Is er een indicatie nodig voor deze vormen van zorg? Waarvoor komt u in aanmerking? Wat zijn de kosten? Wie doet wat? Deze vragen worden beantwoordt en er is volop ruimte voor uw eigen vragen.

Gastsprekers
Hetty van der Veen: coördinator bij de Kap en hospice Apeldoorn
Thea Katerberg: transferverpleegkundige Gelre Ziekenhuis.

Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.

Toegang: gratis
Tijd: Inloop 19.00 uur met koffie en thee
Locatie: Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn