Pal voor u over palliatieve zorg

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen.

Voorbeelden van Pal voor u over palliatieve zorg:

 

Pal voor u

Pal voor u is een landelijk samenwerkingsverband van Uitgeverij Zezz, Bureau MORBidee en de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. De eerste uitgave over palliatieve zorg was het magazine Pal voor u dat sinds 2009 jaarlijks verschijnt. Tegelijkertijd met het magazine komt (in veel regio’s) een regionale adressengids uitgebracht, zie ook palliatievezorginderegio.nl. Daarnaast worden over palliatieve zorg themaboekjes uitgebracht waarin veelbesproken onderwerpen aan bod komen, zoals keuzes rondom het levenseinde of seksualiteit. En het invulboekje én zorgverklaring Notities over het levenseinde is een gebruiksvriendelijk notitieboekje voor persoonlijke wensen omtrent zorg en behandeling in de laatste levensfase.