Een wilsverklaring schrijven in 8 stappen

In een wilsverklaring leg je vast wat je wensen zijn omtrent het levenseinde. Als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, bijvoorbeeld omdat je in coma ligt, kun je zo toch aangeven bij je arts wat je wil. Met dit stappenplan kun je in 8 stappen een wilsverklaring schrijven.

Een wilsverklaring schrijven helpt je om je wensen rondom het levenseinde vast te leggen. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) geeft in acht heldere stappen tips om  een wilsverklaring te schrijven:

 •  Spreek over je levenseinde met anderen

Ga op tijd in gesprek over het levenseinde, bijvoorbeeld met je partner. 

 • Vraag hoe anderen omgaan met levenseindevragen

Door het levenseinde bespreekbaar te maken, kun je ook ervaringen en wensen uitwisselen met vrienden en familie, dit kan zorgen voor nieuwe ideeën en kan je aan het denken zetten.

 • Leg je wensen vast

In een wilsverklaring leg je uit hoe je zou willen dat een arts je behandelt in je laatste levensfase. Het hoeft niet uitgebreid te zijn, als het maar duidelijk is. 

 • Bespreek je wensen met je huisarts

Wanneer je het één en ander vastgelegd hebt, is het belangrijk om dit te bespreken met je huisarts. Je moet voor het uiteindelijk doorvoeren van je wensen op één lijn zitten met je huisarts, die moet je wensen namelijk ook kunnen doorvoeren en verantwoorden.

 • Laat je wilsverklaring opnemen in je medisch dossier

Als je je wilsverklaring bespreekt met je arts, vraag dan gelijk of hij de wilsverklaring wil opnemen in je medisch dossier. Dat geldt ook voor eventuele wijzigingen.

 • Beschrijf zo duidelijk mogelijk je wensen en omstandigheden

Dit kun je bijvoorbeeld in een wilsverklaring  zetten:

 • Afzien of staken van een behandeling (behandelverbod), bijvoorbeeld bij chemotherapie, bestraling, bloedtransfusie, gebruik antibiotica, morfine.
 • Wel of niet stoppen met reanimeren.
 • Wel of niet stoppen met beademing.
 • Wel of niet stoppen met eten en drinken.
 • Zoek naar informatie over wilsverklaringen

NB. Een voorbeeld van een wilsverklaring vind je hier.

 • Bekijk je wilsverklaring regelmatig

Het kan natuurlijk goed voorkomen dat je wensen veranderen, naarmate de tijd vordert. Zorg ervoor dat je wilsverklaring altijd up-to-date blijft, ook zodat een huisarts bij een verouderde wilsverklaring niet gaat twijfelen. Denk hierbij aan een tijdsbestek van minimaal een update om de vijf jaar.