Wat doet de huisarts bij palliatieve zorg?

In de palliatieve fase zorgt de huisarts ervoor dat je zo goed mogelijk verzorgd wordt en zo min mogelijk klachten hebt. Maar hij kan nog meer voor je betekenen. Vijf rollen van de huisarts bij palliatieve zorg. 

1. De huisarts als gesprekspartner

Wees niet te bang om de huisarts aan zijn of haar jasje te trekken! Het is belangrijk dat je zelf aangeeft wat je van hem of haar verwacht. Hij of zij kan dan samen met jou de regie nemen over de verdere gang van zaken. Vind je het moeilijk om het gesprek aan te gaan? Het helpt om vooraf vragen, twijfels en andere aandachtspunten op papier te zetten. Omgekeerd hebben alle huisartsen vanuit de artsenorganisatie KNMG de handreiking Tijdig praten over het overlijden gekregen. Deze handreiking helpt hen om palliatieve patiënten zo goed mogelijk te begeleiden.

2. De huisarts als begeleider

De huisarts is je vraagbaak. Met hem of haar kun je overleggen over lastige kwesties: wel of geen ziekenhuisopname, de voor- en nadelen van het starten dan wel voortzetten van een behandeling. Ook tijdens de laatste levensfase kun je verschillende zaken met de huisarts overleggen. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van een hospice, of hoe de huisarts tegen euthanasie aankijkt. Niet alle huisartsen zullen deze onderwerpen uit zichzelf ter sprake brengen, maar ze geven er wel openingen voor.

3. De huisarts als regisseur

In principe is het voor jou als patiënt van belang dat je zo lang mogelijk zelf de regie in handen houdt. Je bepaalt ook hoe groot de inbreng van de huisarts is. Anderzijds weet een huisarts ook niet alles, maar kan hij of zij je doorverwijzen naar een deskundige op een bepaald gebied, zoals een psycholoog. Het is de taak van de huisarts om goed te luisteren en samen met jou vast te stellen waar je behoefte aan hebt. Ook al verandert die behoefte met de dag.

4. De huisarts in de ziekenhuisfase

Kom je (voor langere tijd) in het ziekenhuis te liggen, dan komt de huisarts niet automatisch bij je op bezoek. Heb je daar wel behoefte aan, bijvoorbeeld om te overleggen over een behandeling, geef dat dan duidelijk aan. Dan kan de huisarts een bezoek inplannen. Ook wanneer je weer thuiskomt uit het ziekenhuis, komt de huisarts niet automatisch langs. Over het algemeen zal de assistent(e) bellen om te vragen hoe het gaat en of je behoefte hebt aan een bezoek van de huisarts.

5. De huisarts en partner en/of kinderen

De familie van de patiënt is soms een van de lastigste aspecten voor een huisarts bij palliatieve zorg. Vooral als er veel verschil van mening is over de gang van zaken. Voor de huisarts gaat de mening van de patiënt echter altijd vóór. Wel is het voor hem of haar goed om te weten als er verdeeldheid heerst binnen een familie. Ook is het voor alle partijen prettig wanneer de familie één vast aanspreekpunt aanwijst met wie de huisarts contact heeft.

Dit is een aangepaste versie van het eerder verschenen artikel in Pal voor u magazine 1 (helaas is deze niet meer verkrijgbaar). Hier vind je meer informatie over de Pal voor u magazines.

Verder lezen?

In het e-book Praat op tijd over uw levenseinde vind je praktische tips en aandachtspunten om het gesprek met de arts te voeren.