Website: Uitbehandeld, maar niet uitgepraat

Als kanker niet meer te genezen is, staan patiënten er regelmatig alleen voor. Bijna iedereen vindt gesprekken in de laatste levensfase en over het sterven moeilijk. Patiënten, hun naasten en zorgprofessionals blijven daardoor vaak langer dan nodig in de ‘behandelmodus’ zitten. Door te blijven spreken over de (on)mogelijkheden van de behandeling van kanker, wordt het échte gesprek dikwijls onvoldoende of te laat gevoerd. Nog te vaak is er een taboe op het spreken over het levenseinde.

Dit was voor NFK de aanleiding om de website www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl in het leven te roepen.

‘Ik ben kankerpatiënt, ik word niet meer beter en daar wil ik over praten’

De website vraagt speciaal aandacht voor het spreken over het levenseinde. De website doet een oproep om er bewust te zijn voor een ander. En geeft handvatten om goed om te gaan met het spreken over het levenseinde. Op de website is informatie te vinden voor zowel patiënten als zorgverleners.

www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl