Landelijk platform over palliatieve zorg

Als je ongeneeslijk ziek bent, krijg je palliatieve zorg. Deze zorg helpt je het leven draaglijker en comfortabeler te maken. Voor veel patiënten en naasten is palliatieve zorg een nieuw terrein. Er zijn vaak veel vragen over de zorg en behandeling. Pal voor u geeft voorlichting over palliatieve zorg via Pal voor u – magazine, themaboekjes en de wilsverklaring ‘Zo denk ik erover’

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met terminale zorg, maar palliatieve zorg is veel breder. Palliatieve zorg start vanaf het moment dat je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt. Je kunt weken, maanden of jaren palliatieve zorg krijgen. Niet alleen kankerpatiënten krijgen palliatieve zorg, zoals vaak ten onrechte wordt aangenomen. Ook mensen met dementie, hartfalen, COPD, ALS, MS, of andere ongeneeslijke ziekten kunnen een beroep doen op palliatieve zorg. Goede voorlichting over palliatieve zorg is dan ook onmisbaar.

Verder lezen: Palliatieve zorg, wat is dat eigenlijk?

Over Pal voor u
Ongeneeslijk ziek en dan? Het landelijk platform Pal voor u geeft betrouwbare informatie over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. De uitgaven komen tot stand in nauwe samenwerking met veel betrokken, deskundige personen en organisaties. Zo levert Pal voor u al jarenlang een positieve bijdrage aan goede voorlichting over en een betere bekendheid van palliatieve zorg.

Pal voor u – magazine

In het magazine/hulpgids Pal voor u vertellen patiënten, naasten en zorgverleners over palliatieve zorg. Waar krijg je mee te maken en hoe kun je hiermee omgaan? Pal voor u magazine verschijnt jaarlijks sinds 2010.

De themaboekjes van Pal voor u

Meer informatie over de laatste levensfase vind je in de themaboekjes van Pal voor u. Hierin worden veelvoorkomende onderwerpen over palliatieve zorg en de laatste levensfase nader belicht. Inmiddels zijn verschenen:

Wilsverklaring Zo denk ik erover

In de wilsverklaring ‘Zo denk ik erover’ zijn alle belangrijke keuzes voor afscheid, zorg en behandeling in de toekomst overzichtelijk bij elkaar gebracht. In dit boekje kun je drie wilsverklaringen invullen: zorgverklaring, niet-reanimeerverklaring en/of euthanasieverklaring. Dankzij de voorgedrukte mogelijkheden vergeet je geen belangrijke onderwerpen en kun je aankruisen wat bij je past. ‘Zo denk ik erover’ is  verkrijgbaar via de regionale Netwerken Palliatieve Zorg, in de webwinkel van Metzorgleven.nl en bij bol.com.

Verder lezen: ‘ Charles wil zelfbeschikking over zijn levenseinde en vulde een wilsverklaring in.’

Palliatieve zorg in de regio

Van huisarts tot thuiszorg, van ziekenhuis tot hospice en van vrijwillige tot beroepsmatige zorg. Meer weten over palliatieve zorg in uw regio? Je vindt het op palliatievezorginderegio.nl.