Magazine 7: ‘Ik blijf hoop houden’

In Pal voor u magazine 7 onder andere een eerlijk interview met snowboardster (én mondige patiënt) Bibian Mentel. Ze zegt:

“Ik laat kanker niet mijn leven beheersen. Ik kies ervoor om niet in de put te zitten.”

En verder in dit nummer:

  • Een intrigerend dossier over lijden. Kun je lijden leren? En wat maakt lijden draaglijk?
  • Mannen en rouw. Mannencoach Wim van Lent merkt dat mannen vaak anders rouwen dan vrouwen. ‘Mannen willen problemen oplossen. Maar een ongeneeslijk ziek familielid kunnen ze niet fixen. Dat veroorzaakt schuldgevoelens, gevoelens van schaamte, van tekortschieten.’
  • Drie prachtige portretten van zorgverleners in de palliatieve zorg die vertellen over de omgang met hun patiënten.
  • De bijdrage van ZonMw over wensen vastleggen rond het levenseinde. Huisarts Marianne Dees vindt dat een huisarts zelf het initiatief moet nemen als mensen er zelf niet over beginnen. ‘Als ik iemand langer ken, snijd ik het onderwerp op een gegeven moment aan.’
  • En nog veel meer…

De Pal voor u-magazines en andere uitgaven zijn hier verkrijgbaar.

Over Pal voor u

Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten via magazines, (thema)boekjesfacebook, twitter en deze website. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen. 

Tegelijkertijd met het magazine verschijnt (in veel regio’s) een regionale adressengids: van huisarts tot thuiszorg, van ziekenhuis tot hospice en van vrijwillige tot beroepsmatige zorg, zie ook palliatievezorginderegio.nl