Palliatieve zorg of levenseindezorg?

Waar wij het in Nederland hebben over palliatieve zorg voor chronisch zieken en mensen in hun laatste levensfase, hebben onze zuiderburen het over levenseindezorg.

In België staat levenseindezorg voor de synergie van palliatieve zorg en het einde van het leven. Het draait niet alleen om de zorg tijdens de laatste levensfase, maar ook om het zorgen voor een fijn levenseinde op de manier zoals de patiënt dat wenst. Dat vastleggen van wensen gebeurt in de vorm van een zorgverklaring, maar ook in de vorm van een negatieve wilsverklaring waarin staat wat je juist niet wil in je behandeling.

Ook de keuze voor euthanasie of palliatieve sedatie speelt een belangrijke rol binnen de levenseindezorg, omdat het einde van het leven hier net zo van belang is als de zorg tijdens de laatste levensfase.

Kort gezegd is levenseindezorg dus hetzelfde als palliatieve zorg, maar er wordt bij deze vorm van zorg wel meer aandacht besteed aan het einde van het leven en de voorbereiding hiervan. Er wordt dus veel aandacht besteed aan de terminale fase. Die terminale fase past ook binnen het begrip palliatieve zorg, alleen verandert palliatieve zorg dan in terminale zorg, waarbij het gaat om de verzorging in de (ongeveer) laatste drie maanden van het leven.

Levenseindezorg lijkt hiermee een meer allesomvattende term dan palliatieve zorg, dus wij vinden het een mooie term die de Belgen bedacht hebben.