Palliatieve zorg in het ziekenhuis

Sommige patiënten verblijven voor palliatieve zorg liever in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld omdat het een veilig gevoel geeft dat alle zorgverleners in de buurt zijn. Er zijn ziekenhuizen met een palliatieve of hospice afdeling.

Zorgverleners in het ziekenhuis:

  • De arts/specialist

De arts informeert over het verdere verloop van de ziekte en richt zich op het verlichten van klachten. Indien nodig schakelt hij andere hulpverleners in. De arts wordt ondersteund door de consulent palliatieve zorg.

  • De (afdelings)verpleegkundige

De verpleegkundige helpt bij de verzorging van de zieke, zoals wassen of wonden verbinden. De verpleegkundige adviseert over de lichamelijke verzorging, het voorkomen van doorliggen, medicijngebruik of gebruik van hulpmiddelen. Ook steunt de verpleegkundige de patiënt én naaste bij de emotionele en sociale gevolgen van de ziekte. De verpleegkundige kan in bepaalde gevallen een specialistische verpleegkundige inzetten of raadplegen, bijvoorbeeld een oncologie-, COPD-, wond- of stomaverpleegkundige. De verpleegkundige wordt ondersteund door de consulent palliatieve zorg.

  • De geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger begeleidt en verleent hulp gebaseerd op een geloofs- of levensovertuiging. Samen met de zieke richt de geestelijk verzorger zich op fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, dood en leven. Ook helpt hij met het verwerken van de situatie.

Verder lezen: Waarvoor kun je terecht bij een geestelijk verzorger?

  • De medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker ondersteunt bij emotionele en sociale problemen, bijvoorbeeld over het afscheid nemen, de omgang met kinderen en veranderingen of spanningen binnen de relatie of in het gezin.

  • De psycholoog

De psycholoog helpt bij persoonlijke, psychische problemen, zoals gevoelens van angst, somberheid, depressie en schuldgevoelens. De zieke kan hier ook terecht voor slaapproblemen, problemen in de relatie of het gezin of seksuele problemen.

  • De fysiotherapeut

De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging.

  • De ergotherapeut

De ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld bij problemen met de verzorging, het huishouden of vrijetijdsbesteding. De ergotherapeut bedenkt oplossingen zodat de zieke de activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren.