Palliatieve zorg in het ziekenhuis

Sommige patiënten verblijven voor palliatieve zorg liever in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld omdat het een veilig gevoel geeft dat alle zorgverleners in de buurt zijn. Er zijn ziekenhuizen met een palliatieve of hospice afdeling.

Zorgverleners in het ziekenhuis:

De arts/specialist
De arts informeert over het verdere verloop van de ziekte en richt zich op het verlichten van klachten. Indien nodig schakelt hij andere hulpverleners in. De arts wordt ondersteund door de consulent palliatieve zorg.

De (afdelings)verpleegkundige
De verpleegkundige helpt bij de verzorging van de zieke, zoals wassen of wonden verbinden. De verpleegkundige adviseert over de lichamelijke verzorging, het voorkomen van doorliggen, medicijngebruik of gebruik van hulpmiddelen. Ook steunt de verpleegkundige de patiënt én naaste bij de emotionele en sociale gevolgen van de ziekte. De verpleegkundige kan in bepaalde gevallen een specialistische verpleegkundige inzetten of raadplegen, bijvoorbeeld een oncologie-, COPD-, wond- of stomaverpleegkundige. De verpleegkundige wordt ondersteund door de consulent palliatieve zorg.

De geestelijk verzorger
De geestelijk verzorger begeleidt en verleent hulp gebaseerd op een geloofs- of levensovertuiging. Samen met de zieke richt de geestelijk verzorger zich op fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, dood en leven. Ook helpt hij met het verwerken van de situatie.

De medische maatschappelijk werker
De medisch maatschappelijk werker ondersteunt bij emotionele en sociale problemen, bijvoorbeeld over het afscheid nemen, de omgang met kinderen en veranderingen of spanningen binnen de relatie of in het gezin.

De psycholoog
De psycholoog helpt bij persoonlijke, psychische problemen, zoals gevoelens van angst, somberheid, depressie en schuldgevoelens. De zieke kan hier ook terecht voor slaapproblemen, problemen in de relatie of het gezin of seksuele problemen.

De fysiotherapeut
De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging.

De ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld bij problemen met de verzorging, het huishouden of vrijetijdsbesteding. De ergotherapeut bedenkt oplossingen zodat de zieke de activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren.