Drie gouden lessen over omgaan met hoop

Is er nog hoop voor iemand die weet dat hij zal sterven? Hooponderzoeker Erik Olsman vindt van wel. Drie gouden lessen over omgaan met hoop.

Zelfs als de toekomst niet lang meer duurt, kan praten over hoop voor kracht zorgen. Mits je breder kijkt dan de hoop op genezing, die er in de palliatieve fase strikt genomen niet meer is. Erik Olsman is universitair docent en onderzoeker Medische Ethiek aan het UMC en deed onderzoek naar hoop in de palliatieve fase.

Aanknopingspunten voor een gesprek
Het gesprek over hoop in de palliatieve fase kan volgens Olsman zonder het woord ‘hoop’ te gebruiken: “Je kunt vragen stellen als: waar put u kracht uit? Waar kijkt u naar uit? Het zijn mooie aanknopingspunten om over de toekomst te praten, inclusief de dingen waar iemand als een berg tegenop ziet. Door daarop door te gaan, kom je erachter waar iemands angst vooral zit. En wat de ander graag nog wil en wat niet.”

Drie gouden lessen
Olsman geeft drie gouden lessen over het omgaan met hoop in de palliatieve fase:

  • Les 1: Schiet niet meteen in een kramp als iemand iets hoopt wat misschien niet ‘realistisch’ is. Probeer te achterhalen wat het voor iemand betekent; wat is het verhaal achter iemands hoop?
  • Les 2: Kijk als zorgverlener of naaste steeds ook naar wat je zelf hoopt. En overweeg of je daar iets mee kunt in het gesprek met je patiënt of geliefde.
  • Les 3: Zeker bij patiënten die langdurig in de palliatieve fase zitten, bijvoorbeeld bij ernstige COPD, is het thema hoop een goede kapstok om over kwaliteit van leven te praten. Gebruik het om te praten over wat wezenlijk is in iemands leven. En om samen te kiezen voor de behandeling die daarbij past.
Bron: ZonMw