4 redenen waarom Netwerken Palliatieve Zorg onmisbaar zijn

Als je een ongeneeslijke ziekte hebt, kunnen jij en je naasten een beroep doen op palliatieve zorg. In elke regio werken de zorgverleners nauw samen, zodat je altijd palliatieve zorg dichtbij hebt. 4 redenen waarom de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) onmisbaar zijn.

Palliatieve zorg is de zorg die zich richt op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven bij een levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte en rond het levenseinde. Palliatieve zorg wordt gegeven door veel verschillende zorgverleners. Van huisarts tot thuiszorg. Van ziekenhuis tot hospice. En van vrijwillige tot beroepsmatige zorg. In elke regio werken deze zorgverleners samen in een samenwerkingsverband, namelijk het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ).

Goede zorg

Als patiënt of naaste heb je niet veel te maken met het netwerk. Je hebt vooral contact met de zorgverleners. Dat maakt het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) niet minder belangrijk. Integendeel. Het Netwerk Palliatieve Zorg is namelijk de organisatie die er achter de schermen voor zorgt dat jij gebruik kunt maken van goede palliatieve zorg in de regio.

Het Netwerk Palliatieve Zorg…

    1. coördineert een goede samenwerking tussen alle palliatieve zorgverleners en -organisaties. Voor jou als patiënt en als naaste is de zorg dan ook altijd dichtbij en drempelloos.
    2. brengt via een sociale kaart een uitgebreide scala aan zorgverleners in beeld, waardoor je als patiënt of naaste kunt kiezen voor de zorg die bij je past.
    3. bevordert de kwaliteit van de palliatieve zorg, o.a. door het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en verbeterpunten. Ook de uitwisseling van kennis en informatie met andere Netwerken Palliatieve Zorg zorgt ervoor dat de zorg continu verbetert. Als patiënt en naaste mag je dus rekenen op goede zorg.
    4. informeert alle betrokken partijen (bijvoorbeeld zorgverleners, -organisaties, vrijwilligers, patiënten, naasten) in de regio over de mogelijkheden van en ontwikkelingen binnen palliatieve zorg.

Dat doen ze op verschillende manieren, zoals:
– hun eigen website.
– Pal voor u: de netwerken zijn mede-initiatiefnemers van het Pal voor u-magazine en themaboekjes van Pal voor u, die als doel hebben mensen met ongeneeslijke aandoening en hun naasten te ondersteunen in het omgaan met ongeneeslijk ziek zijn.
– evenementen zoals lezingen, symposia, congressen en Café Doodgewoon.
– activiteiten op en rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ). Deze speciale dag om palliatieve zorg in het zonnetje te zetten wordt elk jaar gehouden op de tweede zaterdag van oktober. Ook dit jaar wordt er weer veel georganiseerd.

Palliatieve zorg in jouw regio?

Nederland telt 65 Netwerken Palliatieve Zorg, zodat elke Nederlander kan rekenen op palliatieve zorg dichtbij huis. Zoek je palliatieve zorg in de regio? Op www.netwerkpalliatievezorg.nl en www.palliatievezorginderegio.nl vind je een overzicht van de zorgverleners bij jou in de buurt.