‘Maak onvermijdelijke neergang eerder bespreekbaar’

Specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg zegt in de nieuwsbrief van Vilans dat het bespreekbaar maken van zorg rondom de onvermijdelijke neergang zorgt voor kracht en leidt tot betere zorg.

Zijn statement is: ouderenzorg is palliatieve zorg, is Advanced Care Planning (ACP). Weinberg vindt dat veel behandelaars in de behandelmodus staan en zijn dan niet snel geneigd om het gesprek over het einde van het leven aan te gaan. Weinberg: “Niemand weet ook wat het goede moment is.”

Onvermijdelijke neergang: wel of niet naar het ziekenhuis? 
Als voorbeeld geeft Weinberg de casus van een 84-jarige vrouw. Ze heeft een slechte nierfunctie, hartfalen en dementie. Ook is sprake van depressie. Op een gegeven moment komt ze ten val, waarbij ze een mogelijke heupfractuur oploopt. ‘De vraag is natuurlijk of de huisarts zo iemand wel of niet moet insturen naar het ziekenhuis. We weten wat er gebeurt als dit wel wordt gedaan. De vrouw wordt geopereerd, ze raakt delirant, en dan? Het is beter om haar niet in te sturen, maar – liefst thuis – rustig te begeleiden naar het einde van haar leven.’

Notities over het einde van mijn leven
Wat Weinberg met dit voorbeeld duidelijk wil maken: het is belangrijk veel eerder het gesprek aan te gaan over het einde van het leven. “De behoefte is er bij mensen’, zegt hij, ‘maar die is latent. Bij de meeste mensen moet die aangeboord worden door erover te beginnen.” En: “Sommige mensen melden zich op eigen initiatief voor zo’n gesprek bij de huisarts, maar die wil er ook niet altijd over praten.” Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van het handige Pal voor u-invulboekje Notities over het einde van mijn leven.

Lees er meer over in het artikel ‘Het notitieboekje blijkt een mooie leidraad’.