Het Keurmerk Palliatieve Zorg, wat is dat?

Het Keurmerk Palliatieve Zorg van Perspekt keurt de kwaliteit van high care hospices en palliatieve units. Doorstaan ze de keuring goed , dan worden ze opgenomen in het keurmerkregister Palliatieve Zorg. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Criteria

Het keurmerk heeft vanzelfsprekend het doel om de kwaliteit van palliatieve zorg voor terminale patiënten in Nederland te verhogen. Er worden op tientallen criteria getoetst, bijvoorbeeld:

  • Het (professioneel) informeren van cliënten en naasten om de implicaties van bepaalde keuzes te verhelderen.
  • Het schriftelijk informeren van cliënten, alvorens opname.
  • Het actief vormgeven en waarborgen van de privacy van de cliënt volgens de wettelijke eisen.
  • De garantie van de aanwezigheid van een psychosociaal medewerker op vaste tijden.

Voor meer informatie en een overzicht van de hospices in het keurmerkregister voor Palliatieve Zorg., kijk dan op www.perspektkeurmerk.nl.