De top 3 levensvragen van ouderen

Ouderen denken meer na over het zinvol invullen van het leven dan over de dood, blijkt uit het Grote Levensvragenonderzoek van KBO-PCOB. Wat zijn de top 3 levensvragen van ouderen? En hoe kijken ouderen terug op hun leven? 

Je zou verwachten dat de belangrijkste vragen die 55-plussers zich stellen, gaan over het levenseinde. Maar dit onderzoek laat zien dat de top vijf van levensvragen juist gaat over een mooie invulling van het leven dat hen resteert. De top 3 levensvragen laat zien dat het leven vooral betekenis krijgt door anderen:

  1. Wat kan ik voor anderen betekenen?
  2. Wat doe ik met de tijd die mij resteert?
  3. Hoe kunnen we menswaardig samenleven?

Levensvragen
Wanneer ouderen terugkijken op hun leven, zegt één op de drie grote fouten te hebben gemaakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld een slechte partnerkeuze of het te weinig aandacht geven aan het gezin. Een kwart van de senioren die een grote fout hebben gemaakt, kan zichzelf die fout níet vergeven. Veel ouderen hadden ook niet de kans om te studeren en te worden wie ze wilden zijn. Talenten van ouderen zijn hierdoor niet tot zijn recht gekomen. Maar liefst zes van de tien senioren zouden hun leven anders inrichten als ze deze opnieuw mochten doen.

‘Wat zou u uw jongere ik adviseren?’

  1. Ga na waarvan je écht gelukkig wordt
  2. Ga na waar jouw talent ligt
  3. Probeer meer te zíjn, dan te worden
  4. Leef in een goede relatie
  5. En denk niet te materialistisch

Meer aandacht voor levensvragen in de zorg
Ruim driekwart (77 procent) van de senioren geeft aan dat er in de zorg meer aandacht moet komen voor levensvragen van ouderen. Het overgrote deel van de senioren vindt het namelijk prettig om na te denken over levensvragen, dat geeft hen een goed en positief gevoel. Het nadenken over levensvragen neemt toe wanneer mensen ouder worden of wanneer er ingrijpende dingen gebeuren, zoals een ernstige ziekte of het overlijden van een dierbare.

Bron: KBO-PCOB