Heb je al een wilsverklaring en/of behandelverbod opgesteld?

Een patiënt die niet meer in staat is zelf de wensen over het levenseinde kenbaar te maken, kan toch invloed uitoefenen op de medische en verpleegkundige zorg die hij in de laatste levensfase krijgt. Hij kan zijn wensen vastleggen in een wilsverklaring.