Verlies en rouw, hoe ga je daarmee om?

Na een groot verlies rouwen we. We verwerken het verlies. Verlies van een partner door overlijden of een scheiding, verlies van een kind, van ouders of een andere dierbare, verlies van gezondheid door een ziekte, van een baan of van de hoop op een kind. We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies is iets […]

Heb je al een wilsverklaring en/of behandelverbod opgesteld?

Een patiënt die niet meer in staat is zelf de wensen over het levenseinde kenbaar te maken, kan toch invloed uitoefenen op de medische en verpleegkundige zorg die hij in de laatste levensfase krijgt. Hij kan zijn wensen vastleggen in een wilsverklaring.