Themaboekje: Wat als je je leven verliest?

‘Wat als je je leven verliest?’ is een verhelderend themaboekje van Pal voor u over keuzes maken in de laatste levensfase. Hierin komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.