App: Unieke rouw app voor jonge kinderen

Soms kunnen kinderen al op jonge leeftijd te maken krijgen met een verlies in hun naaste omgeving. Dit heeft een enorme impact op hun leven. Het liefst willen we onze kinderen beschermen en behoeden voor het verdriet.

Vanuit de overtuiging dat we kinderen kunnen helpen in het rouwproces door ze te betrekken bij de gebeurtenissen heeft Publicatiebureau In de Wolken een speciale app voor rouwende kinderen ontwikkeld. De app hoort bij het reeds bestaande Bo de Beer (kleur)boekje.

Zowel in het boekje als in de app vind je een voor jonge kinderen zeer toegankelijk verhaaltje dat voorgelezen of zelf gelezen kan worden. In het in dichtvorm geschreven, interactieve verhaaltje komen allerlei aspecten rondom overlijden aan bod zoals afscheid nemen van een overledene, de afscheidsdienst en emoties als verdrietig zijn. Het is geschreven door Riet Fiddelaers-Jaspers, deskundige op het gebied van verlies en rouw, die veel werkt met verhalen rond dit thema.

Naast het lezen van het verhaal is er de mogelijkheid om op een vraagteken te drukken, dan wordt er een vraag gesteld om samen met het kind verder te praten over afscheid nemen, rouwen en de gevoelens die het kind ervaart. Via de ‘schrijf een briefje’-optie kan het kind een briefje schrijven aan degene die is overleden, dit briefje kan dan vervolgens per e-mail worden verstuurd.

De app is uitermate geschikt om kleine kinderen voor te bereiden op een afscheid en om er achteraf nog met hen op terug te komen. Bo de Beer kan in elke situatie gebruikt worden en bij elke relatie die het kind met de overledene heeft.

De app is voor €1,99 te downloaden in de App Store of Google Play Store. Het kleurboekje is onder andere verkrijgbaar via de website van Publicatiebureau In de Wolken.