Symposium Kinderpalliatieve Zorg, 10.00-16.30, Leiden

Op vrijdag 27 januari 2017 organiseert Stichting PAL een symposium in Leiden.

Thema
Als thema is gekozen voor samenwerken binnen de kinderpalliatieve ketenzorg. Kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening krijgen niet altijd naast curatieve therapie ook palliatieve zorg aangeboden. Palliatieve zorg is meer dan terminale zorg. In een benadering waarbij de wensen en doelen van kind en gezin centraal staan, kan palliatieve zorg ondersteuning op maat geven, waarbij ook aandacht is voor psychische, sociale en spirituele aspecten. Binnen de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg, wordt steeds vaker zorg verplaatst naar de thuissituatie. Intensivering van samenwerking tussen 1e-2e-en 3e lijn draagt bij aan verbetering van kwaliteit van kinderpalliatieve zorg.

Programma
Kinderpalliatieve zorg zal worden belicht vanuit verschillende invalshoeken, tijdens plenaire sessies en twee rondes van workshops. Tijdens interactieve sessies kunnen verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan om pijnpunten in de zorgverlening te bespreken.

Doelgroep: Huisartsen, kinderartsen en verpleegkundigen in 1e-2e-3e lijn
Locatie: Scheltema Leiden, Marktsteeg 1, 2312 CS  Leiden
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Prijs: 25 euro bij registratie vóór 15 december 2016, 35 euro bij latere registratie
Registreren: verplicht, kan via de website van Stichting PAL

Eerder ontstond uit een samenwerking tussen Pal voor u en Stichting PAL het boekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?’ . Meer informatie over dit themaboekje vind je hier en het is ook verkrijgbaar in onze webshop.