Symposium ‘Ga er maar naast staan..’ – Amsterdam

Het 1e gezamenlijke symposium van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland, IKNL, Elaa, ZONH en DOKh voor huisartsen, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde.

Voorprogramma 
Informatie bijeenkomst voor huisartsen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van PaTz-groepen.

Plenair
Opening en korte inleiding door Astrid Kodde (huisarts en kaderarts Palliatieve zorg) met stellingen en de volgende casuïstiek over complexe palliatieve zorg:

  • Dyspnoe – Kortademigheid is zowel voor patiënten als voor hulpverleners een lastig symptoom. Er zijn veel misvattingen over en het lijkt lastiger te bestrijden dan bijvoorbeeld pijn.
  • Langer leven dan verwacht – Leven met een terminale diagnose wordt door het ingrijpend gekrompen toekomstperspectief vaak als zeer intens ervaren. Wat gebeurt er als de verwachte dood uitblijft, en het toekomstperspectief opnieuw verlengd wordt? Geregeld leidt dat tot vragen op het terrein van zingeving: mogelijk een zingevingscrisis, maar ook tot nieuwe inzichten op dit gebied. .

Keuzeworkshops
Je kunt twee workshops volgen:

  1. Praten over de kwaliteit van leven “Ik wil niet meer …”
  2. In gesprek over leven en dood; dilemma’s in migrantenfamilies
  3. Technische vaardigheden in de laatste levensfase (= vol in de 1e ronde)
  4. Proactieve Zorgplanning
  5. Toedieningsvormen van medicatie (= vol in de 2e ronde)

Inschrijven: Inschrijven kan via de website DOKh.nl
Locatie: Level Eleven, Stationsplein 51-53 , 1012 AB AMSTERDAM