Rouw in mijn hart, 08:00-17:00 – Valkenburg

Voor iedereen die een dierbare aan kanker heeft verloren.

Iemand van wie je houdt, is overleden. Het is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen. Er is rouw in je hart. De wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Het verlies heeft grote invloed op heel veel aspecten van jou als mens. Het verlies van een dierbare kan je eenzaam maken. Soms merk je misschien ook dat vrienden en buren je ontwijken. Geloven in God kan als grote steun worden ervaren, maar het kan ook allerlei vragen oproepen: Hoe nu verder? Waarom moest dit gebeuren? Waar is God in dit lijden? Hoe pak je het leven weer op? Het leven is zo anders geworden. Dingen die vroeger belangrijk waren, zijn minder belangrijk geworden. Je hecht waarde aan andere zaken.

Rouwen houdt in dat je een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat. Verdriet om het verlies van een dierbare zal ieder op eigen wijze ervaren en uiten. Er bestaat geen tijdslimiet voor. Van belang is dat je jezelf de ruimte en de tijd gunt om verdriet te hebben en een nieuw evenwicht te vinden.

De themadagen worden georganiseerd door de stichting Als kanker je raakt en worden verzorgd door terzake deskundige personen.

Aanmelden
De dag wordt gratis aangeboden door stichting Als kanker je raakt. Aanmelden en eventueel een vrijwillige bijdrage leveren kan op de website.