IDPZ: Spreek op tijd over de laatste fase van uw leven, 9.30 – Borne

Waarom nadenken en praten over uw levenseinde?
Praten met de dokter over de laatste levensfase gebeurt vaak te laat. Sterven, iedereen krijgt ermee te maken. Tegelijkertijd blijkt het geen onderwerp te zijn waar mensen als ‘vanzelf’ aan denken. Toch komt er een moment in ieders leven dat het nodig is om wel aandacht te besteden aan de laatste fase van het leven. Zodat ook in deze fase geleefd kan worden op een manier die past bij de persoon en de situatie waarin hij zich bevindt. Het liefst wilt u zorg en ondersteuning die bij u past. Dat u (en uw naasten) ruimte krijgt om zelf keuzes te maken die voor u belangrijk zijn. Om vragen als bijvoorbeeld ‘wel of niet behandelen’ te beantwoorden.
Om die persoonlijke keuzes te kunnen maken helpt het om goed geïnformeerd te zijn. Wat kunnen overwegingen zijn die kunnen helpen bij het maken van zulke belangrijke beslissingen?

Bernarda Heslinga (huisarts en kaderarts palliatieve zorg), Akke Fokje Stienstra (geestelijk verzorger) en Carla Hemmelder (verpleegkundig specialist palliatieve zorg) zullen vanuit verschillende invalshoeken nader ingaan op bovenstaande thema’s. Er is ruimte voor al uw vragen.

Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over palliatieve zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Programma
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Lezing
11.00 uur Pauze
11.30 uur Lezing
12.30 uur Afsluiting

Locatie: Kulturhus De Bijenkorf, Marktstraat 23, 7622 CP Borne

Aanmelding: U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis

Bij vragen kunt u contact opnemen met Agnes van Berkum of Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinatoren: a.vanberkum@carintreggeland.nl of g.kievitsbosch@zgt.nl

U bent van harte welkom op zaterdag 8 oktober vanaf 9.30 uur