Congres ‘Samen beslissen met kwetsbare mensen: een uitdaging’, 9:30-16:15 – Utrecht

Voor wie: Dit congres is gericht op zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaars en begeleiders die in hun dagelijks werk te maken hebben met besluitvorming met en over kwetsbare mensen. Het congres is ook interessant voor medewerkers van cliënten(organisaties), onderzoekers en beleidsmakers.
Samen beslissen geeft mensen meer eigen regie in hun leven. Maar hoe doe je dat, samen beslissen met iemand die bijvoorbeeld dementie, multimorbiditeit, een cognitieve of verstandelijke beperking of een psychische aandoening heeft? Het doel is om met elkaar het antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat is er nodig om samen met kwetsbare mensen beslissingen te nemen over complexe vraagstukken?.

Achtergrond
Om de juiste beslissingen te nemen is tijd nemen om te luisteren naar elkaars argumenten van essentieel belang. Dit speelt vooral bij kwetsbare groepen, zoals ouderen, laaggeletterden, migranten, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), waar de problematiek vaak zeer complex is. Er zijn dan veel partijen betrokken waaronder de zorgvrager, naasten en verschillende zorgverleners. Wanneer beslis je wel samen en wanneer doe je dat niet? Welke ondersteuning en randvoorwaarden zijn voor cliënten, naasten en professionals belangrijk om samen beslissen toe te kunnen passen?

Workshop ZonMw
ZonMw organiseert in de 2e workshopronde van het congres de workshop ‘Hoe wordt samen beslissen toegepast in onderzoek en praktijk?’. Tijdens deze workshop vertellen projectleiders Tim van de Grift en Marlieke de Jonge vanuit hun eigen perspectief hoe zij ‘samen beslissen’ toepassen in hun ZonMw-project. Samen gaan ze met het publiek in discussie over obstakels in de praktijk en hoe zij daar mee omgaan.

Tim van de Grift is arts-onderzoeker bij het VUMC en projectleider van het project Gepersonaliseerde zorg voor personen met genderdysforie dat subsidie ontvangt vanuit het Onderzoeksprogramma GGz. Marlieke de Jonge is praktiserend patiënt bij ggz-instelling Lentis en projectleider van het project Verbindende Hulpverlening als Joint Venture dat subsidie ontvangt vanuit het actieprogramma voor mensen met verward gedrag.

Waar: Utrecht, Hogeschool Domstad
Tijd: 09.30 – 16.15
Programma, kosten en inschrijven: Het congres wordt georganiseerd door het Landelijk Platform Gedeelde Besluitvorming. Meer informatie over het programma, de kosten (gratis voor cliënten en naasten) en inschrijven vindt u op de congreswebsite.

Meer informatie