Café Doodgewoon Achterhoek, 19:45-21:00 – Lievelde

Thema: over pijn en ziek zijn

Pijn is een veel voorkomende klacht in de palliatieve fase, die vraagt om een zorgvuldige benadering. We horen vaak de uitspraak: ‘Het is tegenwoordig niet meer nodig om pijn te hebben’. De ervaring leert dat dit lang niet altijd haalbaar is vanwege de vele aspecten die meespelen bij pijn en pijnbeleving in de palliatieve fase. Het lijden aan pijn wordt door veel factoren beïnvloed en vraagt daarom een brede aanpak. Welke soorten pijn zijn er en wat is er, met of zonder medicatie, tegen te doen.

Voor iedere bezoeker ligt het themaboekje ‘Wat kun je doen als je pijn hebt?’ klaar.

Er is volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen

Gastspreker: Anita Sieljes (gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg Sensire)

Café Doodgewoon is  deze keer  weer op een avond.

Wanneer: maandag 7 mei
Waar: Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, het programma begint om 19.45 uur en eindigt rond 21.00