Café Doodgewoon – 19.30-22.00, Alkmaar

‘Samen op weg naar een goed einde’. Op woensdag 11 november vertelt Babs van Wijk u over de bijzondere samenwerkingsvorm tussen professionals en goed opgeleide vrijwilligers (VPTZ) die in samenspel Palliatieve zorg hebben geboden aan ernstig zieke mensen die binnen de instellingswereld van de verstandelijk gehandicaptenzorg woonden.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Het eerste half uur is er een ontvangst met een kopje koffie of thee, aansluitend zal er een gastspreker zijn, gevolgd door een gezellige ontmoeting en mogelijkheid tot uitwisselen. Om 22.00 uur wordt de avond gesloten.

Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor interactie, want interactie geeft gezamenlijke  informatie.

‘Samen op weg naar een goed einde’
Op woensdag 11 november vertelt Babs van Wijk u over de bijzondere samenwerkingsvorm tussen professionals en goed opgeleide vrijwilligers (VPTZ) die in samenspel Palliatieve zorg hebben geboden aan ernstig zieke mensen die binnen de instellingswereld van de verstandelijk gehandicaptenzorg woonden. Babs heeft onderzoek gedaan in Noord Holland naar de ervaringen van deze bijzondere samenwerking waarbij de kwaliteit van leven van de ernstig zieke centraal stond. Op deze Sint Maartenavond presenteert zij de onderzoeksresultaten en toont zij u een minidocumentaire die zij samen met Frans Bromet heeft gemaakt, over het nut en de noodzaak van het  beschikbaar stellen van goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers. Na de minidocu is er gelegenheid tot reflectie en vragen. Zie voor meer informatie de website van Babs van Wijk: www.zein.nu

U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden bij Humanitas: T 072-5407099 van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 13 uur.
U kunt zich ook aanmelden via E r.vink@humanitas.nl.

Hospice Alkmaar, Blanckerhofweg 13, 1816 HG   Alkmaar