Café Doodgewoon, 19.30-21.00 – Sint Annaparochie

Thema van de avond: Wij verdiepen ons dit jaar tijdens Café Doodgewoon met een luisterverhaal van vertelhuis… in de leefwereld van een stervende.

Door de vertelkunst worden eigen en persoonlijke gedachten en ervaringen aangeboord. Er is ruimte om na de pauze met elkaar ervaringen te delen..

Zorgcentrum Het Bildt
Beuckelaerstraat 25, Sint Annaparochie

Aan het bijwonen van de bijeenkosmten zijn geen kosten verbonden.