Café Doodgewoon – 19.30-21.00, Drachten

Thema: Waardig sterven

De avonden Cafe Doodgewoon worden samen met u ingevuld door Ruurd van de Water (geestelijk verzorger en palliatief verpleegkundige in het Martiniziekenhuis).

Waardig sterven: Hoe kom je tot een keuze om te stoppen of door te gaan met behandelen? Wat als je naasten dit anders zien/willen?

Tuinhuis bij het hospice Smelnehaven
Het Zuid 20, Drachten

Aan het bijwonen van de avonden zijn geen kosten verbonden.