Café Doodgewoon, 19.15-21.00, Dordrecht

Vanaf nu is Café Doodgewoon regio Waardenland in samenwerking met Inloophuis Helianthus, gevestigd aan de Singel 28 in Dordrecht. Gasten deze avond zijn Hermine Strop (huisarts en bestuurslid) en Tea van Dam (gastvrouw) van Helianthus.

Jaarlijks krijgen 80.000 mensen te horen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee. Mensen vragen zich af hoe ze kunnen meedenken, meepraten en vooral meebeslissen over eventuele behandelingen. En op welke manier betrekken ze hun naasten hierbij? Ook emotionele aspecten zoals boosheid, machteloosheid, angst en verdriet spelen een rol. Het is niet eenvoudig hier mee om te gaan. Om mensen hierin te ondersteunen organiseren inloophuis Helianthus en het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland vanaf dit najaar weer tweemaandelijks Café Doodgewoon. Doelstelling van het Café is lotgenotencontact, een luisterend oor en ontspanning. Een plaats ter bemoediging, waar mensen zonder veel uitleg te hoeven geven even zichzelf kunnen zijn.

Café Doodgewoon plant 1x per twee maanden een gespreksavond rond een bepaald thema. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten die tijdens het ziekteproces een rol kunnen spelen. Gastvrouw Geertruid van Merwijk, specialist ouderen-geneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, gaat elke bijeenkomst met een deskundige in gesprek over een specifiek thema. ok de aanwezigen krijgen de gelegenheid hun vragen aan de spreker te stellen.

Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte of zieke en in de regio Drechtsteden woont, is van harte welkom. Toegang is gratis. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar, om 19.30 uur begint het Café. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en met elkaar na te praten. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Café Doodgewoon is een initiatief van de zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Inloophuis Helianthus, geopend op 9 oktober 2014, staat voor het bieden van een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten in Dordrecht en omgeving. De samenwerking van partijen ligt voor de hand: door het bundelen van de gezamenlijke krachten ontstaat er een brede, laagdrempelige verbinding op palliatief gebied.