Café Doodgewoon – 19.00-21.00 – Doetinchem

Thema: Schrijf je door je rouw

Opgeven via actief@inloophuisoudeijssel.nl of bel met het Inloophuis op dinsdag of donderdag: 0314-646024. Café Doodgewoon is gratis toegankelijk.

Inloophuis Oude IJssel
Plantenstraat 2
Doetinchem

Het Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s rondom de laatste levensfase worden besproken. Hier ontmoeten mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en lotgenoten, maar ook overig geïnteresseerden elkaar en is informatie beschikbaar. Het Café Doodgewoon is niet op de eerste plaats voor hulpverleners, al zullen er wel altijd een beperkt aantal hulpverleners aanwezig zijn.