Café Doodgewoon, 13.45-15.30 – Eindhoven

In Eindhoven gaat een nieuw initiatief van start: Café Doodgewoon. Deze bijeenkomsten, eens in de drie maanden te houden, zijn bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hun familieleden, mantelzorgers en/of professionele zorgverleners.

Café Doodgewoon is een initiatief dat al op meerdere plaatsten te vinden was in Nederland, maar nu wordt het voor het eerst gehouden in Eindhoven. Lotgenoten kunnen met elkaar in gesprek gaan of advies vragen aan zorgverleners. Onder meer wordt informatie verstrekt op het gebied van palliatieve zorg.

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant en wordt samen met een aantal zorginstellingen in de regio georganiseerd. Naast de stichting Sint Annaklooster en Vitalis zijn dat Archipel Zorggroep, RSZK en Inloophuis de Eik.

Elke bijeenkomst krijgt een thema mee. De eerste keer is dat ‘Kracht, waar vind ik dat?’ Gastsprekers zijn die middag geestelijk verzorgers Betty Morel en René Gerlings. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden, de toegang -vanaf 13.45 uur- is gratis. Café Doodgewoon duurt tot 15.30 uur.

Locatie: Inloophuis De Eik, Aalsterweg
Tijd: 13.45 – 15.30
Prijs: gratis