Wat kun je doen voor een ongeneeslijk zieke?

Lang niet iedereen vindt het gemakkelijk om een goede houding aan te nemen in het contact met een ongeneeslijk zieke. Wat kun je doen?  Een kant en klaar recept is er niet, maar deze adviezen kunnen je helpen om iemand die ernstig ziek is bij te staan.

  1. Doe gewoon. Gedraag je zoals de ander je kent en doe niet overdreven hartelijk, opwekkend, plechtig of druk.
  2. Toon medeleven, geen medelijden.
  3. Alleen luisteren is vaak al voldoende. Het gaat erom dat je er bent.
  4. Geef de ongeneeslijk zieke de gelegenheid om zich te uiten en uitgebreid te vertellen. Luister actief en betrokken, ook als de ander je iets vertelt wat je al bekend is.
  5. Als er een stilte valt in het gesprek hoef je dat niet geforceerd op de vullen met gepraat. Een stilte heeft meestal een functie. Het kan mensen binden, geeft bezinning en ruimte aan verdriet.
  6. Vertel ook over jezelf en je eigen leven, dat is voor de zieke een prettige afleiding (maar begin niet over je eigen kwalen).
  7. Wees eerlijk. Vind je het moeilijk om contact te leggen en te onderhouden, zeg dat dan. Dat is fijner dan een flauw excuus dat je het zo druk hebt.
  8. Laat zien dat je de ander niet vergeet door af en toe een kaart, sms of mail te sturen.
  9. Niet iedereen is een prater, accepteer dat en dring niet aan. Je kunt ook op andere manieren contact maken, door bijvoorbeeld samen te wandelen, muziek te luisteren of te breien.
  10. Bied concrete hulp aan (maar dring het niet op). Breng een pan soep of maak iets lekkers voor bij de koffie. Doe de was of boodschappen. Rij naar het ziekenhuis. Pas op de kinderen of laat de hond uit.