Wat is een palliatieve unit?

Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben vaak een palliatieve unit met eenpersoonskamers en een gemeenschappelijke huiskamer. De zorg in een palliatieve unit is vergelijkbaar met de zorg in een hospice.

Een hospice is een kleinschalig huis om in een rustige omgeving te sterven. Een hospice levert 24 uur per dag zorg van verpleegkundigen, verzorgenden en/of vrijwilligers. De naasten van de patiënt blijven bij de zorg betrokken en ze kunnen mee-eten of blijven logeren. In veel hospices kunnen patiënten gebruikmaken van aanvullende voorzieningen zoals psychosociale hulp of gesprekken over zingeving.

Palliatieve zorg in het verpleeghuis
In een verpleeghuis verblijven mensen met een ernstige lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie. In een verpleeghuis werken gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers of diëtisten. Ze verzorgen de bewoners ook in hun laatste levensfase.
Sommige verpleeghuizen hebben een palliatieve unit of hospice-afdeling. Deze kamers zijn voornamelijk bedoeld voor patiënten die niet meer thuis of in het ziekenhuis kunnen blijven. Zorgverleners uit de instelling (ziekenverzorgenden) of gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgers verplegen de mensen in de laatste levensfase. Vaak is er een gespecialiseerde arts aan de afdeling verbonden.

Palliatieve zorg in het verzorgingshuis
In een verzorgingshuis is de situatie vergelijkbaar met thuis. De bewoners worden verzorgd door ziekenverzorgenden van de instelling. Zij wonen in een eigen kamer of appartement. De eigen huisarts blijft het medisch aanspreekpunt, want een verzorgingshuis heeft zelden een eigen arts in dienst.