Wat doet de huisarts bij palliatieve zorg?

Vanuit zijn persoonlijke ervaring geeft een ervaren huisarts vijf tips voor het aangaan of in stand houden van een goede relatie tussen de palliatieve patiënt en de huisarts. Lees hieronder de vijf tips, of bekijk de handreiking van KNMG: Spreken over het levenseinde

1. De huisarts doet niets, tenzij…

… u als patiënt de eerste stap zet.Wees niet te bang om de huisarts aan zijn of haar jasje te trekken! Het is heel belangrijk dat u zelf aangeeft wat u van hem of haar verwacht. Hij of zij kan dan samen met u de regie nemen over de verdere gang van zaken. Vindt u het moeilijk om het gesprek aan te gaan? Het helpt om vooraf uw vragen, twijfels en andere aandachtspunten op papier te zetten. Omgekeerd hebben alle huisartsen vanuit de artsenorganisatie KNMG de handreiking ‘Tijdig praten over het overlijden’ gekregen. Deze handreiking helpt hen om palliatieve patiënten zo goed mogelijk te begeleiden.

2. De huisarts als begeleider

Uw huisarts is uw vraagbaak. Met hem of haar overlegt u over lastige kwesties: wel of geen ziekenhuisopname, de voor- en nadelen van het starten dan wel voortzetten van een behandeling. Ook tijdens de laatste levensfase kunt u verschillende zaken met de huisarts overleggen. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van een hospice, of hoe de huisarts tegen euthanasie aankijkt. Niet alle huisartsen zullen deze onderwerpen uit zichzelf ter sprake brengen, maar ze geven er wel openingen voor.

3. De huisarts als regisseur

In principe is het voor u als patiënt van belang dat u zo lang mogelijk zelf de regie in handen houdt. U bepaalt ook hoe groot de inbreng van uw huisarts is. Anderzijds weet een huisarts ook niet alles, maar kan hij of zij u doorverwijzen naar een deskundige op een bepaald gebied, zoals een psycholoog. Het is de taak van de huisarts om goed te luisteren en samen met u vast te stellen waar u behoefte aan heeft. Ook al verandert die behoefte met de dag.

4. De huisarts in de ziekenhuisfase

Komt u (voor langere tijd) in het ziekenhuis te liggen, dan komt de huisarts niet automatisch bij u op bezoek. Heeft u daar wel behoefte aan, bijvoorbeeld om te overleggen over een behandeling, geeft u dat dan duidelijk aan. Dan kan uw huisarts een bezoek inplannen. Ook wanneer u weer thuiskomt uit het ziekenhuis, komt de huisarts niet automatisch langs. Over het algemeen zal de assistent(e) bellen om te vragen hoe het gaat en of u behoefte heeft aan een bezoek van uw huisarts.

5. De huisarts en partner en/of kinderen

De familie van de patiënt is soms een van de lastigste aspecten voor een huisarts. Vooral als er veel verschil van mening is over de gang van zaken. Voor de huisarts gaat de mening van de patiënt echter altijd vóór. Wel is het voor hem of haar goed om te weten als er verdeeldheid heerst binnen een familie. Ook is het voor alle partijen prettig wanneer de familie één vast aanspreekpunt aanwijst met wie de huisarts contact heeft.