Vrijwilligers inschakelen bij de zorg

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg voor de zieke meestal zwaarder. In deze intense periode kunnen familie en vrienden vrijwilligers inschakelen van VPTZ om de zorg te verlichten. De vrijwilligers zijn er voor je als het er écht om gaat.

Samen met de familie en beroepsmatige zorgverleners doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in de bijzondere en onzekere periode als het sterven dichtbij komt. Thuis of in een hospice of zorginstelling, in aanvulling op de palliatieve zorg. In de praktijk doen zij vaak dezelfde dingen als de partner en overige familieleden doen. Zij krijgen zo de gelegenheid even ‘ontslagen’ te worden van de zorgtaak. Ze kunnen boodschappen doen, sporten of anderszins tot rust komen.

Een VPTZ-vrijwilliger kan bijvoorbeeld:
– waken bij de patiënt (overdag en ’s nachts)
– hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging (al dan niet samen met de thuiszorg)
– emotionele steun verlenen (onder meer door een luisterend oor te zijn)
– de partner of andere naaste verzorgers bijstaan.

Verder lezen: palliatieve zorg, met welke zorgverleners krijg je te maken?

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond en/of zijn ervaringsdeskundigen. Bovendien krijgen ze een basistraining zodat ze goed zijn voorbereid op hun taken. Als patiënt of naaste kunt je zelf contact opnemen met een VPTZ-organisatie. In Nederland zijn bijna 200 VPTZ-organisaties actief. Er is er dus altijd een in de buurt. Als je er zelf tegenop ziet om contact op te nemen, kun je ook vragen of de huisarts, thuiszorg of verpleegkundige dat voor je wil doen.

Verder lezen: Palliatieve zorg, wat is dat eigenlijk?