Wat zijn de vergoedingen voor palliatieve zorg?

De hoogte van de vergoedingen voor palliatieve zorg verschilt per zorgverzekeraar (en hangt ook af van je aanvullende verzekering) en gemeente. Bovendien betaal je voor sommige zorg het eigen risico en/of een eigen bijdrage.

In het algemeen geldt voor de vergoedingen in de palliatieve zorg:

  • Voor huisartsenzorg, hulpmiddelen in bruikleen, wijkverpleging en ketenzorg betaal je geen eigen risico.
    Voor de huisarts en wijkverpleging hoef je ook geen eigen bijdrage te betalen.
  • Je betaalt wel een eigen bijdrage voor hulp in de huishouding en/of mantelzorgondersteuning.
    Deze is afhankelijk van je inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.
  • Voor Wlz-zorg betaal je een eigen bijdrage. De hoogte hangt onder meer af van je inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Vaak geldt de eerste zes maanden een lage bijdrage.

Het Centraal administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wmo en de Wlz. Op www.hetcak.nl kun je berekenen hoe hoog de eigen bijdrage is voor de zorgkosten.

Verder lezen:

Palliatieve zorg, wat is dat eigenlijk?

Palliatieve zorg, met welke zorgverleners krijg je te maken?

Uitbehandeld en palliatieve zorg, dit hebben ze met elkaar te maken