Tips van mantelzorgers voor zorgprofessionals

Zorg jij voor een zieke naaste? Dan krijg je vast ook te maken met andere zorgmedewerkers. Samen zorgen jullie voor dezelfde persoon, maar deze zorg is lang niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Om dit te verbeteren delen we negen tips van mantelzorgers voor een betere samenwerking tussen mantelzorger en zorgmedewerker.

Inleving en communicatie zijn de belangrijkste punten die mantelzorgers noemen voor een goede samenwerking tussen mantelzorgers en zorgmedewerkers. Hieronder vind je drie thema’s met elk drie bijbehorende tips die Vilans deelde naar aanleiding van hun gesprekken met mantelzorgers.

Geld, kwaliteit en verantwoordelijkheid

1. Ga het gesprek open aan en luister naar elkaar. Zoek naar een gezamenlijk doel en van hieruit naar mogelijkheden.
2. Informeer een mantelzorger als er iets wijzigt en maak duidelijk wat u in de nieuwe situatie van hem verwacht.
3. Besteed aandacht aan de rol van de mantelzorger. Bijvoorbeeld door af te stemmen wat de mogelijkheden zijn en te informeren of er vragen zijn.

Communicatie

4. Een mantelzorger heeft vaak veel kennis van de ‘cliënt’ en kan deze naar voren brengen. Erken wat de mantelzorger weet en kan.
5. Heb ook aandacht voor de emoties van de mantelzorger die komen kijken bij het verzorgen van een naaste.
6. Inlevingsvermogen, meedenken, steunen, afspraken maken en na komen zijn essentieel in de communicatie met mantelzorgers.

Grenzen bewaken

7. Leer mantelzorgers eventueel omgaan met hun nieuwe rol en pak deze vooral niet af.
8. Ga een open gesprek aan met de mantelzorger waarin u samen kijkt wat de rolverdeling is en wie waarover de regie neemt.
9. Leer de mantelzorger te leven met zorg en geef hem handvatten.

Met elkaar in gesprek gaan, niet direct zorg ‘overnemen’ en met elkaar afstemmen blijkt essentieel. In het ideale geval voldoet de samenwerking tussen mantelzorger en zorgmedewerker in ieder geval aan de kernpunten: inleven in elkaar, blijven communiceren, samenwerken, openheid en tijd voor elkaar nemen.