Pal voor u 7: ‘Ik blijf hoop houden’

In Pal voor u 7  onder andere een eerlijk interview met snowboardster (én mondige patiënt) Bibian Mentel:

‘Ik laat kanker niet mijn leven beheersen. Ik kies ervoor om niet in de put te zitten.’

  • Een intrigerend dossier over lijden: Kun je lijden leren? En wat maakt lijden draaglijk?
  • Mannen en rouw. Mannencoach Wim van Lent merkt dat mannen vaak anders rouwen dan vrouwen: ‘Mannen willen problemen oplossen. Maar een ongeneeslijk ziek familielid kunnen ze niet fixen. Dat veroorzaakt schuldgevoelens, gevoelens van schaamte, van tekortschieten.’
  • Drie prachtige portretten van zorgverleners in de palliatieve zorg die vertellen over de omgang met hun patiënten.
  • De bijdrage van ZonMw over wensen vastleggen rond het levenseinde. Huisarts Marianne Dees vindt dat een huisarts zelf het initiatief moet nemen als mensen er zelf niet over beginnen: ‘Als ik iemand langer ken, snijd ik het onderwerp op een gegeven moment aan.’
  • En nog veel meer…

Het nieuwe Pal voor u magazine verschijnt op 18 september 2017 en is verkrijgbaar via de webwinkel van Uitgeverij Zezz en de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

Themaboekje Pijn
Niet alleen Pal voor u 7 verschijnt op 18 september, ook het nieuwste (en dikste) themaboekje over pijn en pijnbehandeling in de palliatieve zorg. Pijn komt veel voor bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het is een van de meest gevreesde klachten. Pijn is niet alleen een lichamelijk ongemak. Pijn kan in het hart zitten en je kunt ook pijn in de ziel hebben. Wat ook vaststaat is dat pijn subjectief is. En dat de betekenis ervan verschilt per persoon. Dit themaboekje over pijn besteedt daarom aandacht aan verschillende vormen en soorten van pijn en de behandeling; zowel met medicijnen als aanvullende zorg.

Ook het themaboekje ‘Wat kun je doen als je pijn hebt?’ is verkijgbaar via de webshop van Uitgeverij Zezz.