Palliatieve zorg: met welke zorgverleners krijg je te maken?

Palliatieve zorg kan door veel verschillende zorgverleners worden gegeven. Met welke zorgverleners je te maken krijgt is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, het stadium van de ziekte, de plek waar je verblijft enzovoort.

Er is een flink lijstje van professionele zorgverleners waar je mee te maken kunt krijgen: huisarts, (wijk)verpleegkundige, medisch specialist, verzorgende van de thuiszorg, (gespecialiseerd) verpleegkundige, apotheker, fysio- en ergotherapeut, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. Naast al deze zorgprofessionals kun je ook nog te maken krijgen met mantelzorgers en geschoolde vrijwilligers die palliatieve zorg geven.
Als je met een aantal van deze zorgverleners te maken krijgt, is het natuurlijk belangrijk dat al deze partijen goed met elkaar communiceren en samenwerken.

Centrale zorgverlener
Ook al verloopt de samenwerking en communicatie prima, toch is het vaak fijn om één aanspreekpunt te hebben: de centrale zorgverlener. Deze helpt je bij het afstemmen van je eigen behoeften en wensen. Hij of zij houdt contact met de andere zorgverleners en helpt bij het regelen van de zorg. Ook staat hij of zij voor je klaar bij vragen of problemen.

Wie de centrale zorgverlener is, kan voor iedereen verschillend zijn. Voorbeelden zijn de huisarts, de wijkverpleegkundige of een gespecialiseerd verpleegkundige. Vraag gerust wie je centrale zorgverlener is of zou kunnen zijn en mocht je zelf een voorkeur hebben, geef dit dan vooral aan!

Hoofdbehandelaar
Naast de centrale zorgverlener heb je ook een hoofdbehandelaar. Dit is de arts die verantwoordelijk is voor alle medische zorg. Dit kan je huisarts zijn, maar ook je medisch specialist. De arts bespreekt met je welke behandelingen je krijgt (en welke je wel of niet zou willen krijgen) en verwijst je door naar andere zorgverleners.

Ben je het overzicht nou toch even helemaal kwijt? Schrijf dan alles op: al je behoeften, je wensen en ook de dingen die je niet wilt. Een voorbeeld van een handige manier om dit te doen is in het boekje Notities over het einde van mijn leven.
Een overzicht van alle zorg- en hulpverleners in jouw regio vind je op de pagina Palliatieve zorg in de regio.

Bron: Palliatieve zorg brochure van het CBO, Nederlands kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg.