Oproep: kandidaten gezocht voor onderzoek naar levensvragen

Wat heeft het leven me gebracht? Heb ik het goed gedaan? En wat doe ik met de tijd die mij resteert? De Universiteit Twente onderzoekt welke levensvragen mensen hebben in de laatste levensfase en hoe zorgverleners hiermee om kunnen gaan. Wil jij meewerken aan het onderzoek? Of ken je iemand die hieraan wil deelnemen?

Het onderzoek maakt deel uit van een groter project dat is opgezet vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berdine Koekoek en Janine van Til van de Universiteit Twente.

Doe je mee?

De onderzoekers zijn op zoek naar de volgende kandidaten:

  • Volwassenen die zich bevinden in de palliatieve fase van een ziekte en een levensverwachting hebben van ongeveer een maand tot een jaar

of

  • mensen van een vergevorderde leeftijd, in de laatste fase van het leven.

Vragenlijst

Het onderzoek naar levensvragen bestaat uit een vragenlijst en/of een gesprek. Je mag aan allebei deelnemen of aan een van beide onderdelen. Het kost ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. Dat kan online of de vragenlijst kan worden thuisgestuurd. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Deelname aan het onderzoek is anoniem.

Wil je nu meedoen? Vul dan hier de vragenlijst in

Waarom een onderzoek naar levensvragen?

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in levensvragen en hoe een zorgverlener hier het beste mee om kan gaan. Door deel te nemen aan dit onderzoek help je mee om de zorg in de laatste levensfase te verbeteren. De uitkomsten worden gebruikt om zorgverleners te helpen signalen over zingevingsvragen beter te leren herkennen. Hierdoor zijn ze beter in staat om hun manier van werken hierop af te stemmen.

Wil je meer weten? In deze informatiefolder vind je meer informatie over het onderzoek