Omgaan met verlies, de 5 fasen van rouw

Elisabeth Kübler-Ross onderscheidde in het rouwproces 5 fasen. Dit zijn niet per sé fasen die iedereen doorloopt, maar zijn wel onderdeel zijn van het rouwproces. Om verwerking op gang te helpen kan het herkennen van de 5 fasen van rouw helpen bij het eigen rouwproces, trauma of verandering . 

De 5 fasen van rouw volgens Elisabeth Kübler-Ross

Ontkenning: “Dit gebeurt niet bij mij.”
Ontkenning is een bewuste of onbewuste weigering om de realiteit onder ogen te zien.

Marchanderen: ”Ik beloof een betere persoon te worden als…”
In deze fase probeert men te onderhandelen. Men belooft het één te doen als er iets anders tegenover staat.

Woede: “Waarom met mij?”
Als de waarheid tot iemand is doorgedrongen ontstaat er vaak boosheid.

Verdriet en depressie: ”Ik geef het op.”
Wanneer men de realiteit begint te accepteren komen gevoelens van verdriet, spijt, angst en onzekerheid naar boven.

Aanvaarding: “Ik ga verder met mijn leven.”
Als iemand voldoende tijd en vaak ook enige hulp heeft gehad om door de genoemde fasen te gaan begint men de realiteit te accepteren.

Verder lezen?

Hier vind je meer uitleg over de 5 fasen van Kübler-Ross?

5 tips over omgaan met verlies