Hoe werkt euthanasie?

Euthanasie is actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt zelf. De arts dient dan dodelijke medicijnen toe om een einde te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 

Hoe werkt euthanasie?

Euthanasie komt het meest voor in de terminale fase van een ongeneeslijke lichamelijk ziekte als kanker of ALS. Iemand die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, kan de arts vragen om euthanasie. Dat doet hij door in gesprek te gaan met de (huis)arts en zijn euthanasieverzoek vast te leggen in een wilsverklaring.

Euthanasie is geen recht. De arts is niet verplicht om mee te werken. Ook niet als de patiënt een wilsverklaring heeft ingevuld. Als de arts geen euthanasie wil uitvoeren, moet hij dit bespreken met de patiënt. Als hij wel wil meewerken moet hij zich houden aan de zes wettelijke zorgvuldigheidseisen:

  1. De arts is ervan overtuigd dat het verzoek van de patiënt om euthanasie vrijwillig en weloverwogen was.
  2. Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.
  3. Er is geen redelijke andere oplossing voor deze situatie.
  4. De arts heeft de patiënt geïnformeerd over zijn situatie en vooruitzichten.
  5. De arts raadpleegt ten minste één andere, onafhankelijke arts (een zogenaamde SCEN-arts voor steun en consultatie bij euthanasie in Nederland). Ook deze heeft de patiënt gezien. En hij heeft een schriftelijk oordeel gegeven over de situatie, op basis van de zorgvuldigheidseisen.
  6. De levensbeëindiging wordt medisch zorgvuldig uitgevoerd.

De arts is verplicht euthanasie te melden bij een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, die controleert of de arts zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen. Ons land telt vijf van deze toetsingscommissies. In elke commissie zit in elk geval een arts, ethicus en jurist.

Verder lezen: Wat staat er in een euthanasieverklaring?

Wat gebeurt er?

Eerst krijgt de patiënt een slaapmiddel waardoor hij in diepe slaap raakt. Daarna krijgt hij een middel dat de spieren verlamt, ook de ademhalingsspieren en de hartspier. De patiënt overlijdt dan onmiddellijk.

Verder lezen: 3 misverstanden over palliatieve sedatie

Euthanasie en palliatieve sedatie

Euthanasie is niet hetzelfde als palliatieve sedatie. Toch worden beiden vaak in één adem genoemd. Hier kun je lezen wat de verschillen zijn tussen palliatieve sedatie en euthanasie

Een voorbeeld van een wilsverklaring vind je hier.