Euthanasieverzoek: wanneer wordt dit niet ingewilligd?

Ook als de arts heeft toegezegd mee te werken aan euthanasie, kan het toch nog voorkomen dat hij of zij een euthanasieverzoek niet kan of wil inwilligen. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Euthanasie is geen gewoon medisch handelen. Het is niet voor niets dat een arts die bereid is euthanasie uit te voeren, eerst moet beoordelen of een euthanasieverzoek voldoet aan de zorgvuldigheidseisen van de Euthanasiewet. De arts volgt hierbij de professionele standaarden en richtlijnen.

Euthanasieverzoek niet ingewilligd

Het komt wel eens voor dat een arts een euthanasieverzoek niet kan of wil inwilligen. Ook als zijn patiënt een schriftelijk euthanasieverzoek heeft en dit verschillende keren heeft besproken met de arts. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

  • Dokters moeten zich aan de wet houden, anders zijn ze strafbaar. Als de situatie niet voldoet aan de eisen uit de wet, mag de dokter de euthanasie niet uitvoeren.
  • De omstandigheden zoals beschreven in het schriftelijk euthanasieverzoek ontbreken of zijn onduidelijk.
  • Een dokter mag geen euthanasie uitvoeren als het hem niet duidelijk is dat zijn patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. In beginsel mag een dokter volgens de wet ook geen euthanasie uitvoeren als een patiënt in coma is, omdat mensen in coma (waarschijnlijk) geen lijden kunnen ervaren.
  • Een dokter mag geen euthanasie uitvoeren als zijn patiënt in woorden of met gedrag duidelijk maakt geen euthanasie (meer) te willen. De uiting op dat moment is belangrijker dan wat degene eerder in een schriftelijk euthanasieverzoek heeft aangegeven.
  • Een dokter mag aangeven dat hij geen euthanasie uitvoert om principiële of persoonlijke redenen.
  • In veel gevallen zal een dokter, bijvoorbeeld als hij al geruime tijd niet met de patiënt over het euthanasieverzoek heeft gesproken, geen euthanasie uitvoeren.

Verder lezen: Hoe werkt euthanasie?

Bron: Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek (publieksversie)