Chathulp: Het Luisterend Oog

Via het chatproject Het Luisterend Oog voeren 75 vrijwilligers jaarlijks ruim zevenduizend gesprekken. De anonieme chatdienst bestaat zo’n 10 jaar en werd in maart overgenomen van Humanitas door Sensoor.

Het aantal gesprekken dat via de chatdienst gevoerd wordt, is nog altijd stijgende. In 2016 steeg het aantal chatgesprekken met 20%. Wat opvalt, is dat vooral jonge mensen gebruik maken van de chatdienst, 60% van de chatters is tussen 16 en 30 jaar.

Bij het chatproject staat een goed gesprek van mens tot mens centraal. Vrijwilligers luisteren, denken en leven mee, en geven een steuntje in de rug. Veelbesproken thema’s via de chatsessies zijn depressie, zelfbeschadiging en angst, maar ook voor andere onderwerpen kun je terecht bij Het Luisterend Oog.

Wil je gebruik maken van de chatdienst? Dat kan via deze website.